Priljubljene objave

14 april 2020

COVID 19

Covid 19

Kaj se dogaja z epidemijo novega koronavirusa Covid 19, kaj razkriva in kaj nam obeta?


Res da smo očitno šele nekje na začetku, ampak marsikaj se že da ugotoviti.
Veliko smo že slišali, še več bomo. Že sedaj se sproža pravi mehanizem medijskega maipuliranja množic, v katerem zlasti hlapci oblastnikov in kapitala poskušajo prepričati ljudi v edino njihovo edino resnico.
Veliki in mali preroki pravijo: Svet se bo spremenil.
Upam, da. Vendar ob tem ne pozabite, da nam je Covid 19 pokazal na veliko več pomembnih resnic in tudi in tudi resnih opozoril ali ali novih poti.

1. Najprej nas opozarja na moč narave in majhnost človeka, šibkost naše družbe, njene tehnologije, s katero človeštvo osvaja celo vesolje. Kako lahko mali in primitivni virus tako hudo prizadene ali vsaj vrže iz tira najbolj razvito bitje na svetu in pretrese njegov družbeni sistem. Obenem pa nas tudi opozarja na moč skupnosti v obrambi posameznika, ne pa posameznika v obrambo skupnosti.
2. Pokazal je, da stopnja gospodarske ali pa politične razvitosti ni pomembna za človeško družbo, obratno - celo bolj nevarna. Bolj kot so države materialno razvite, bogate, bolj jih je prizadel. Epidemija je pokazala pravo bedo prav najbolj samohvalisavega Zahoda in njegovega edinega pravega sistema.
3. Razgalil je razlike med ljudmi, tistimi, ki si kot solidarna družbena bitja med sabo pomagajo, in na drugi strani individualisti, ki celo take priložnosti izkoriščajo za svoje lopovske ali oblastniške interese - celo pod geslom "America first!"
4. Pokazal je na velike slabosti liberalizma to je kapitalizma in farso takoimenovanih zahodnih demokracij, ki v vodstvo držav ne pripelje najbolj sposobnih ljudi, ampak tiste najbolj oblastniške, pohlepne in pokvarjene.
5. Pokazal je vso bedo do sedaj vodilne države na svetu in njenih satelitov, ki svojo oblast utrjujejo s kapitalom, mehanizmi svetovnih kriz, vojnami in državnim terorizmom. Kakšen poraz za veliki Nato je ta vojna z mikroskopskim virusom! Tudi za Evropsko skupnost.
6. Pokazala je, da so ZDA prav zaradi svojega imperialističnega kapitalističnega sistema izgubile svoj primat na svetu, da jih je prehitela država, ki do sedaj vojaško še ni napadla nobene druge. Vendar prav iz tega lahko izhaja nova velika nevarnost, da bodo ZDA, ali točnje z njo povezan kapital poskušali še naprej dokazovati svojo moč s tem, kar jim je ostalo, to je vojaščino, orožarsko industrijo, nafto in finančno politiko.

7. Pokazala je, da družba, država, rabi skupne obrambne in razvojne sisteme, med katerimi ni najpomembnejša armada, ampak zdravstvo in sociala, enotnost ljudi, njihova obča kultura ... vendar pod družbeno kontrolo, ne pa kot oblika profitne kapitalistične dejavnosti. Torej, da družba ne more graditi svojega sistema na zasebni iniciativi in koristi posameznikov, ampak družbe kot celote, pa celo ne samo svoje države, ampak vsega človeštva.
8. Pa tudi, da sta centralizem in družbeno planirano gospodarstvo učinkovitejša od kapitalizma, sploh pa neoliberalizma.
Kam nas to vodi ali česa se moramo zavedati, da nam grozi v novih časih.
Največja nevarnost je krepitev diktatur, ki so populistično lažje dosegljive kot vodenje z družbenim konsenzom.
Čeprav v tekmi zmaguje Kitajska, bo v ozadju največji zmagovalec te krize bo še naprej dosedanji največji diktator sveta, to je veliki kapital, ki bo s potrebami po novih kreditih še povečal svojo moč. Temu je Marx rekel ekspropriacija ekspropriatorjev in koncentracija ter centralizacija kapitala. Število največjih bogatašev se bo še dodatno zmanjšalo, njihovo bogastvo ali moč povečala, ostalega prebivalstva pa zmanjšala.
V svetu so se okrepile tudi desničarske sile, zlasti v Evropi, ki še ni razumela prejšnje ofenzive s strahom pred tujci.
Med potrebnimi ukrepi za zajezitev pandemije in obrambo se skriva tudi veliko takih, katerih glavni cilj je krepitev oblasti.
Zakaj pa so politika in mediji z raznimi oblikami zastraševanja zganjali pravo paniko. Strah je osnovno politično ožje in razmere med pandemijo in po njej so nova priložnost za stare in nove diktatorje.
Prepričan tudi sem, da ta pandemija ni samo bolezenska, ampak tudi ali predvsem politična. Menim namreč, da se je vanjo ujela prav vsa politika in seveda njihovi mediji. To bo najbrž pokazala tudi končna statistika in strokovna obdelava podatkov ob primerjavi z ostalimi virusnimi epidemijami, zlasti sezonskimi. Jih pa bodo zagotovo zelo dobro priredili, saj je v vse skupaj vključena tudi "znanost".
Kaj pa politična in ekonomska znanost, ki razvija nove oblike hladnih vojn, ki jim nekateri rečejo samo trgovinske. Pomislimo, kdo je imel korist od zadnje velike krize leta 2008 in kdo bo imele od tokratne, ki se je začela 2019.
Kaj bo po zaščitnih maskah najbolj iskano blago na svetu? Odgovor je:Tako kot po vsaki krizi: krediti, denar.
Bojim sem, da je ta epidemija, še bolj gospodarska in politična kot kot pa zdravstvena. Ta je do sedaj najboljši generator nove svetovne gospodarske krize, saj se je pojavila v skladu z znanimi naravnimi gibanji v našem osončju in posledično tudi gospodarstvu, ta nihanja so namreč bolj ali manj na vsakih enajst let, tako sončnih peg ali pa gospodarskih kriz. To so seveda normalna razvojna ali gibalna nihanja in niso katastrofalna že sama po sebi, ta družbena zlasti gospodarska pa so tudi namerno pospešena. Tisti ki, ki imajo kapital in oblast imajo tudi možnost, da to izpeljejo s finančnimi ukrepi ali pa gospodarskimi in drugimi vojnami ter raznimi kombinacijami in manipulacijami.
Dobra posledica te krize pa je, da je ta ameriški kapital, ki obvladuje tudi britanski, judovski, arabski, vatikanski kapital ..., dobil primerno protiutež v Kitajskem (BRIKS) in da iz te krize izhajajo bistveno ali relativno močnejše tudi Rusija, Indija in številne t.i. države tretjega sveta.
Ob lastnem razmišljanju ne pozabite na naravne zakonitosti našega planeta ali vesolja. Najprej na tiste temeljne, da je naš svet okrogel, ima dva pola, severni in južni, se vrti, da ga v ravnovesju vzdržujeta centrifugalna in centripetalna sila, človeško družbo pa razmerje med dobrim in slabim, jingom in jangom, bogom in hudičem.
Poglejmo na Covid19 tudi z aktualnega zornega kota naravovarstva. A ne opravlja razvojno vlogo naravnega uravnoteženja življenja na Zemlji? Covid 19 še ni ukrep narave, le opozorilo, da jo spoštujemo.
Bomo to spoznali in se mi začeli prilagajati naravi, ne pa zahtevali, da se le ona nam - pa ne nam kot ljudem, ampak pohlepnim izrodkom naše vrste.
Upam tudi, da bo ta velika večina ljudi, (to je mi) ki nam ni do oblasti in okoriščanja na tuj račun, spoznala tudi prednosti sodobne tehnologije in jo sama izkoristila prej, kot pa oblastniki za kontrolo nas. Upam da jo bomo izkoristili za izboljšanje življenja, npr. za krajšanje delovnega časa, zato da nam bo ostajalo več časa za nas in naše osnovne družbene celice, naše najbližje.
Vendar pozor, ta zapor nas je tudi naučil biti sam, v strahu in odvisen informacije medijev in brez možnosti neposrednega premlevanja teh medijskih "resnic" s širšim krogom ljudi. FB ni dovolj. Tudi zavajajoč je, saj predvsem občutek lažne participacije.
Kolikor opažam pa to dogajanje bolj potrjuje temu, kar sem napisal v knjigi Fašizem za Butalce, pa tudi v e-knjigi Diktatura kapitala. Butalci bodo očitno ostali še naprej hlapci in peli slavospeve bogu njihovega gospodarja. Pa ne samo ob veliki noči, ko nam po nacionalni televiziji razlagajo celo to, da jajca barvamo z rdečo barvo v spomin na Kristusovo kri, ne pa da so že poganski simbol plodnosti, ko pomlad razveže rit kuram, to je domačim živalim revežev. Kaj šele, da bi povedali, da to je bil nekoč praznik revežev, ki so med drugim spomladi v času boginje Vesne delali otroke kot zajci, vse dokler jih ni umiril strah pred božjo kaznijo ta dejanja, ki so izvirni greh.

NEKOČ IN DANES Kakšna je vsebinska razlika med razvojem Kopra v času Jugoslavije in v času samostojne Slovenije V Kopru smo 15. maja 2024 ob...